GÜRSOY TARIM
Sıvı Organik Gübre - Liquid Organic Fertilizer - Leonardit - Hümik Asit - Humic Asid - Sıvı Gübre - Liquid Fertilizer - Probiyotik Gübre (ENZİM)Arifiye Mah. Adliyeciler Sok. Adliye İşhanı No:1/23 Odunpazarı
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

info@gursoytarim.com.tr
+90 532 645 49 19

Hakkımızda
Gürsoy Tarım, tarım, ziraat ve bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinde devrim olacak LEONARDİTLİ Oganik Toprak düzenleyici ile 2010 yılında sektöre girmiştir.

2014 yılından itibaren, %100 kendi öz kaynakları ile ES'SERRA marka "Sıvı Organik Gübre" üretimi ile sektörde yeniliklere imza atmaya başlamıştır.

2015 yılında da %100 yerli üretim olan EVVEL marka 'Leonarditli Hümik Asit' ile yurt dışında bile etkin rol oynamaya başlamıştır. Almanya'daki BM projesinde onaylanan ilk TÜRK HÜMİK ASİT ünvanını almıştır.

ESSERRA ve EVVEL marka ürünlerini Avrupa, Afrika ve Orta Doğuya ihraç ederek dünya çapındaki uygulamalrı ile de kalitesini tescillemiştir.

2020 yılında denemelerini tamamladığımız 12 yeni organomineral ve iz elementli sıvı gübrelerin üretimine başlayarak, ilk yılında 3 AB ülkesine ve Afrikaya ihracat ile Avrupa ve Afrika tarım sektöründe  ülkemizin bayrağını dalgalandırmaktan onur duymaktayız.

Misyonumuz; tarım sektöründe; daha bilinçli üretim yapılmasını desteklemek amacıyla teknolojideki yenilikleri takip ederek; kaliteli ürünleri, üreticimizin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını en ekonomik ve en doğru ürünlerle karşılayarak, tarımda minimum maliyetle maksimum verim alınmasını amaçlamaktadır. 

 

Ülke tarımının geliştirilmesinde, tarımın temel unsurları olan toprak, su ve tohumdan maksimum verimin alınmasını ve özellikle toprağın rehabilitasyonunu sağlayacak koşulların oluşturulamsıdır.

HEDEF; 

Sıvı Hümik ve Fülvik Asit Kullanımı ile

1- Toprağın Düzenlenmesi.

Toprak bünyesinde bulunan tüm mikro ve makro elementlerinçalıştırılarak mikro organizmaların harekete geçirilmesi ve toprağın PH'ını düzenlemesi.

2- Tarımsal Sulamada Su Tasarrufunun Sağlanması.

Vahşi salma sulama sonucu kireçlenen toprakların PH'ının düşürülmesinin yanısıra sıvı hümik ve fülvik asitin damlama veya yağmurlama sulaması ile birlikte toprağa verilebilmesi, suyun ekonomik ve tasarruflu kullanımını sağlayacaktır.

3- Bitkinin Köklenmesini, Ürünün Kalite ve verimini Arttırmak.

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm mikro elementlerin topraktan alınmasını kolaylaştırmak.

4- Kimyasal Gübre Kullanımında Tasarruf ve Verim Artışı Sağlamak.

Toprakta bulunan veya sonradan ilave edilen tüm makro-mikro elementlerin çalışmasını sağlayarak bitki ve toprak arasındaki mikro organizma faaliyetini hızlandırmak ve böylece kimyasal gübrelerde tasarruf sağlamak.

SONUÇ OLARAK TEMEL HEDEFİMİZ;

TARIMDA KULLANILAN TOHUMLARIN GENETİK POTANSİYELLERİNİN ARTTIRILMASINI VEYA ÜRÜNLERE MAKSİMUM YANSIMASINI SAĞLAYACAK TOPRAK KOŞULLARINI OLUŞTURARAK ÜRETİMDE MAKSİMUM VERİMİ SAĞLAMAKTIR.

 

 

 

          
Hakkımızda